Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 - D - automatyk
Nazwa oddziału

 D - automatyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Informatyka

Opis

KWALIFIKACJE:

- montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

AUTOMATYK

- wykonuje podstawowe operacje z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej,

- posługuje się dokumentacją technologiczną,

- czyta rysunki i schematy oraz wykonuje szkice elementów precyzyjnych i układów automatyki,

- rozpoznaje elementy mechanizmów precyzyjnych w przyrządach i układach automatyki przemysłowej,

- dobiera do wykonywanych prac odpowiednie narzędzia, przyrządy i materiały eksploatacyjne,

- montuje elementy i zespoły automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń precyzyjnych,

- uruchamia i obsługuje układy automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych

- wymienia i naprawia uszkodzone elementy oraz dokonuje regulacji układów automatyki.