Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 - C - magazynier - logistyk
Nazwa oddziału

 C - magazynier - logistyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Informatyka

Opis

KWALIFIKACJE:

- obsługa magazynów

MAGAZYNIER LOGISTYK

- przyjmuje i wydaje towary z magazynu;

- przechowuje towary w magazynie;

- prowadzi dokumentację magazynową,

- obsługuje zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzenie logistyczne i dystrybucję,

- organizuje procesy przedprodukcyjne.