Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 - B - elektromechanik
Nazwa oddziału

 B - elektromechanik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Informatyka

Opis

KWALIFIKACJE:

- montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

ELEKTROMECHANIK:

- montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne.

- ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.