Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 - A - elektryk
Nazwa oddziału

 A - elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Informatyka

Opis

KWALIFIKACJE

- montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,

- montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

ELEKTRYK

- wykonuje instalacje elektryczne,

- montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne.

- ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.