Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - G - technik transportu kolejowego
Nazwa oddziału

 G - technik transportu kolejowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

KWALIFIKACJE
- organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
- planowanie i realizowanie przewozów kolejowych
TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
- planuje i organizuje pasażerskie i towarowe przewozy kolejowe
- nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na terenie stacji kolejowej
- organizuje i prowadzi ruch pociągów na szlakach kolejowych
- zarządza taborem kolejowym
- obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności