Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - F - technik elektroenergetyk transportu szynowego
Nazwa oddziału

 F - technik elektroenergetyk transportu szynowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

KWALIFIKACJE

- montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej,

- eksploatacja środków transportu szynowego.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego:

- montuje i eksploatuje sieci zasilające, doprowadzające energie do pojazdów trakcyjnych,

- montuje i eksploatuje sieć trakcyjna oraz pomocnicze urządzenia trakcyjne,

- eksploatuje podstacje trakcyjne i kabiny trakcyjne,

- obsługuje, dokonuje diagnostyki i przeglądów elektrowozów i pojazdów trakcyjnych,

- obsługuje, dokonuje diagnostyki i przeglądów wagonów tramwajowych i metra,

- prowadzi dokumentację eksploatacyjną i techniczną sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego

- montuje, konserwuje , lokalizuje miejsca uszkodzeń w liniach elektroenergetycznych.