Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - E - technik elektryk
Nazwa oddziału

 E - technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

KWALIFIKACJE

- montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,

- montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,

- eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

TECHNIK ELEKTRYK

- montuje, naprawia domowe i przemysłowe instalacje elektryczne,

- buduje i eksploatuje urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłu energii,

- montuje i eksploatuje instalacje i sieci oświetlenia wewnętrznego i ulicznego,

- montuje, konserwuje i naprawia silniki, generatory oraz spawarki,

- montuje i konserwuje układy sterowania, kontroli i zabezpieczeń,

- montuje i serwisuje instalacje alarmowe, monitorujące, antenowe, teleinformatyczne,

- bada parametry instalacji i urządzeń elektrycznych pod kątem poziomu bezpieczeństwa.