Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - D - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 D - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

KWALIFIKACJE

- montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej,

- eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ:

- określa warunki lokalizacji urządzeń do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej,

- dobiera urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej,

- wykonuje montaż urządzeń i instalacji cieplnych typu: solary, pompy ciepła,

- montuje, konserwuje, naprawia urządzenia i instalacje służące do wytwarzania energii,

- eksploatuje elektrownie wiatrowe i wodne,

- wykonuje diagnostykę i naprawy urządzeń energii odnawialnej,

- bada wpływ obiektów energetycznych na środowisko,

- prowadzi gospodarkę energią,

- ocenia instalacje elektryczne pod kątem bezpieczeństwa.