Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - B - technik automatyk
Nazwa oddziału

 B - technik automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

KWALIFIKACJE:

- montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej,

- p?rzeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

TECHNIK AUTOMATYK:

- programuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller),

- montuje czujniki pomiarowe,

- przeprowadza testy urządzeń i instalacji,

- diagnozuje i naprawia układy sterowania oraz układy automatyki,

- wykonuje montaż instalacji elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych,

- nadzoruje pracę robotów przemysłowych.