Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - A - technik spedytor
Nazwa oddziału

 A - technik spedytor

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

KWALIFIKACJE:

- organizacja i nadzorowanie transportu,

- obsługa klientów i kontrahentów.

TECHNIK SPEDYTOR

- współpracuje z klientem w celu przygotowania i realizacji usługi transportowej,

- orientuje się w przepisach dotyczących przewozu ładunków,

- potrafi zaplanować uformowanie paletowych, pakietowych i kontenerowych jednostek ładunkowych,

- organizuje procesy transportowe we wszystkich gałęziach transportu,

- prowadzi pełną dokumentację dotyczącą wykonywanych czynności,

- posiada wiedzę dotyczącą mocowania ładunków w różnych środkach transportu

- sporządza harmonogram czasu pracy środka transportu, kalkuluje koszty transportu,

- dobiera opakowania do przewożonych ładunków.