Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - "b" biologiczno-medyczna
Nazwa oddziału

 "b" biologiczno-medyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa skierowana jest do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami medycznymi i przyrodniczymi na uczelniach wyższych nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

Patronat:

  • Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

W ramach patronatu uczniowie uczestniczą w warsztatach dydaktycznych i prelekcjach pracowników naukowych uczelni oraz biorą udział w projekcie MAM PUM. Poszerzają swoją wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii człowieka podczas wykładów prowadzonych przez lekarzy i pracowników naukowych PUM. Uczniowie biorą udział w projekcie organizowanym przez ZUT "Licealista w świecie nauki", który pozwala uczniom na korzystanie z bazy naukowej uczelni, gdzie mają możliwość samodzielnego przeprowadzania badań i doświadczeń.

Uczniowie mają możliwość udziału w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Prowadzimy indywidualizację nauczania w ramach pracy z uczniem zdolnym z biologii i chemii. Od klasy II wprowadzony zostanie przedmiot uzupełniający "Niemiecki w medycynie", który pozwoli uczniom poznać podstawową terminologię z dziedzin biologii i chemii.
W cyklu nauczania rozszerzone treści kształcenia z biologii i chemii i trzeci przedmiot do wyboru: matematyka, język angielski lub fizyka (o realizacji przedmiotu decyduje wybór większości)

Uczniom oferujemy szereg kół zainteresowań oraz możliwość udziału w projektach edukacyjnych międzynarodowych związanych z wymianą młodzieży.