Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - "a" dziennikarsko-prawnicza
Nazwa oddziału

  "a" dziennikarsko-prawnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Program profilu umożliwia w przyszłości studiowanie na kierunkach humanistycznych takich jak: prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, pedagogika, psychologia, historia, europeistyka, politologia, filozofia oraz filologia angielska.
Klasa objęta patronatami:

  • Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
  • Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US
  • Wydziału Prawa i Administracji US

Udział w wybranych wykładach akademickich, zajęciach z edukacji regionalnej Historii Pomorza Zachodniego, korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej poprzez kontakt z kadrą uczelni wyższych, poszerzanie zainteresowań naukami humanistycznymi.

Ponadto:

  • współpraca z Okręgową Izbą radców Prawnych w Szczecinie - lekcje prawa, których celem jest przybliżenie uczniom zawodów prawniczych.
  • współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej - udział w organizowanych projektach i przedsięwzięciach
  • współpraca z Sądem Okręgowym - udział uczniów pełnoletnich w rozprawach sądowych