Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące - 1C integracyjna (dziennikarska)
Nazwa oddziału

 1C integracyjna (dziennikarska)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Opis

Klasa rozwija zainteresowania dziennikarskie, inspiruje do aktywności twórczej, pracy nad sobą, pogłębiania wiedzy, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz pracy w zespole. Jeżeli jesteś ciekawy świata i ludzi, interesujesz się otaczającymi Cię wydarzeniami, chcesz aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie obywatelskim, a w przyszłości myślisz o studiach polonistycznych, dziennikarstwie, europeistyce, politologii, socjologii itp. - ta klasa jest dla Ciebie. Oferta skierowana do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane na III etap edukacyjny).