Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące - sportowa piłka ręczna dziewcząt i chłopców
Nazwa oddziału

 sportowa piłka ręczna dziewcząt i chłopców

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 test sprawności - piłka ręczna

Opis

                Kierunek utworzony dla  zawodniczek i zawodników kontynuujących szkolenie sportowe po szkole podstawowej, zrzeszonych w klubach sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci       i młodzieży oraz dla osób wykazujących szczególne predyspozycje do gry w piłkę ręczną.

 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TĘ KLASĘ?

 •      klasa dla czynnie uprawiających piłkę ręczną  w klubach,
 •      współpraca z klubami Superligi piłki ręcznej,
 •     rzetelne przygotowanie do matury (lekcje, konsultacje, fakultety, dodatkowe zajęcia poza szkołą),
 •          zajęcia szkolne dostosowane do cyklu treningowego,
 •      uczniowie objęci opieką  psychologa sportowego i fizjoterapeuty w placówce, 
 •       uczniowie objęci opieką lekarza sportowego,
 •     praktyczne lekcje biologii i geografii  (liczne doświadczenia, mikroskopowanie, zajęcia w laboratoriach ZUT i US oraz zajęcia w terenie),
 •   praktyczne poznawanie geografii, kultury innych państw i zastosowanie języka obcego (wycieczki zagraniczne, np. w ramach projektu „Kulturalnie przez Europę” oraz udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie),
 •      zwiększona liczba godzin zajęć z języka angielskiego pozwala na opanowanie języka angielskiego na poziomie B2 (w sposób komunikatywny w mowie i w piśmie),  
 •    przygotowanie do uzyskania certyfikatów  FCE- First Certificate English (50% kosztów pokrywa szkoła),      
 •     promowanie sportu i zdrowego stylu życia (zajęcia z dietetykiem - Szczęśliwy Sposób Odżywiania - certyfikat),
 •      zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia i życzliwą atmosferę.

 

    Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?

 

 • Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US,
 • Wydział Nauk o Ziemi US,
 • Wydział Biologii US,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny (ZUT),
 • DKMS (Dawcy Komórek Macierzystych Szpiku),
 • International School AISEC Polska,
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie,
 • KS „KUSY” Szczecin,
 • Kluby Superligi piłki ręcznej.

 CO DALEJ PO TYM KIERUNKU? ( przykładowe możliwości dalszego kształcenia)

 

·          medycyna, mikrobiologia,

·          biologia, biologiczne podstawy kryminalistyki,

·          genetyka i biologia eksperymentalna,

·          wychowanie fizyczne,

·          stomatologia, farmacja,

·          biologia, biotechnologia,

·          genetyka i biologia eksperymentalna,

·          pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne,

·          administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia,

·          geografia, geografia morza i wybrzeża,

·          geologia, geoanalityka,

·          turystyka i rekreacja,

·          ochrona środowiska,

·          rolnictwo, rybactwo, ogrodnictwo,

·          zootechnika.