Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące - biologiczno-chemiczna
Nazwa oddziału

 biologiczno-chemiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

     Kierunek ma na celu rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań przyrodniczych, w szczególności chemią i biologią oraz medycznych. Ponadto rozszerzenie z języka angielskiego pozwoli na zdobycie umiejętności swobodnego komunikowania się, niezbędne we współczesnym świecie.

                       Klasa pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.


  DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TĘ KLASĘ?

·     rzetelne przygotowanie do matury (lekcje, konsultacje, fakultety, dodatkowe zajęcia poza szkołą),

·     praktyczne lekcje biologii i chemii (liczne doświadczenia, mikroskopowanie, zajęcia w laboratoriach ZUT i US oraz zajęcia w terenie: Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Kliniskach Wielkich),

·     praca metodą projektów indywidualnych,

·     projekty grupowe, nacisk na kształcenie kompetencji miękkich, w tym interpersonalnych (cenionych wśród pracodawców),

·     udział w wolontariacie Fundacji DKMS (certyfikat udziału),

·     organizacja Międzyszkolnego Dnia Mózgu,

·     poznawanie geografii, kultury innych państw (wycieczki zagraniczne, udział  w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie),

·     praktyczne umiejętności  z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

·     zwiększona liczba godzin zajęć z języka angielskiego pozwala na opanowanie języka angielskiego na poziomie B2 (w sposób komunikatywny w mowie i w piśmie),

·     przygotowanie do uzyskania certyfikatów  FCE- First Certificate English oraz BLS- pierwsza pomoc przedmedyczna (50% kosztów pokrywa szkoła)

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?

·       Pomorski Uniwersytet Medyczny (patronat nad klasą),  

      Wydział Nauk o Ziemi US,

       Wydział Biologii US,

·       Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny (ZUT),

·       Pomorskie Towarzystwo Ratownicze,

·       DKMS (Dawcy Komórek Macierzystych Szpiku),

·       International School AISEC Polska,

·       Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie,

·       Zachodniopomorskie Centrum Onkologii,

·       Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną,

 


   CO DALEJ PO TYM KIERUNKU? ( przykładowe możliwości dalszego kształcenia)


·       medycyna, stomatologia, farmacja

·        biologia, biotechnologia

·        genetyka i biologia eksperymentalna

·        fizjoterapia,

·        pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

·        administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia

·        geografia, geografia morza i wybrzeża

·        geologia, geoanalityka

·        turystyka i rekreacja

·        ochrona środowiska

·        rolnictwo, rybactwo, ogrodnictwo

·        zootechnika