Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - a - ślusarz
Nazwa oddziału

 a - ślusarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU ŚLUSARZ

Ślusarz to rzemieślnik, który zajmuje się obróbką metalu. W tym zawodzie wyróżniamy: ślusarza urządzeń komunalnych, ślusarza sprzętu domowego, ślusarza samochodowego, ślusarza wyrobów artystycznych oraz ślusarza konstrukcji stalowych. Tak więc, w zależności od specjalizacji - ślusarz ma różne zadania i stosuje różne technologie do pracy. Pracownik ten wyrabia, m.in. zamki, klucze, okucia do drzwi i okien, krat, bram, ogrodzeń, zbiorników, zbrojeń budowlanych oraz kształtuje pręty, płaskowniki i kształtowniki stalowe, a także podnośniki szyb, regulacje położenia foteli, naprawy i odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTA

Ślusarz może być zatrudniony, np.: w zakładach przemysłu maszynowego, warsztatach samochodowych, budowach, firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych, serwisach naprawy sprzętu domowego, pracowniach ślusarstwa artystycznego (konserwacja, naprawa, odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych). Pracownik ten może też otworzyć własną działalność.

 ZAROBKI

Ślusarze i operatorzy to wysoko cenieni specjaliści - tzw. "złote rączki". Zarobki w tym zawodzie uzależnione są od rodzaju wykonywanej pracy i majętności zakładu. Gratyfikacja pracownika na tym stanowisku kształtuje się w granicach 3000 zł - 6000  zł.


Po więcej informacji na temat nauki w szkole  zapraszamy na stronę 

http://www.zcemip.szczecin.pl/index.php/nasze-zawody


DODATKOWE KWALIFIKACJE

W trakcie trwania nauki możesz uczestniczyć w licznych bezpłatnych szkoleniach podwyższających  umiejętności zawodowe: 

  1. bezpłatne  kursy kwalifikacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej:  spawalnicze, kurs operatora wózków widłowych, zakończone egzaminem czeladniczym kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
  2. kurs eksploatacyjny SEP,
  3. kurs SolidWorsk i AutoCad
  4. kurs modelowania w systemie MTS,
  5. kursy informatyczne ECDL.

W trakcie nauki możesz uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach .