Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - Tme - technik mechatronik
Nazwa oddziału

 Tme - technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik mechatronik zajmuje się projektowaniem, produkcją, naprawianiem nowoczesnych urządzeń stanowiących połączenie mechaniki, często precyzyjnej, ze zautomatyzowanym sterowaniem (elektronika i informatyką).
 • Projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych.
 • Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami, łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. 
 • Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych.
 • Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.
 • Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące oraz kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów.
 • Instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne.
 • Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny.
 • Przygotowuje i prowadzi dokumentację techniczną i ruchową oraz sporządza protokoły z uszkodzeń i awarii. 

CERTYFIKATY
Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz ma wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - dyplom technika.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW
W dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze  pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora.
W małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu.
Może wreszcie prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

Po więcej informacji na temat nauki w szkole  zapraszamy na stronę 

http://www.zcemip.szczecin.pl/index.php/nasze-zawody


DODATKOWE KWALIFIKACJE

Zainteresowanym uczniom zapewniamy :

 1. bezpłatne  kursy kwalifikacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej: spawalnicze (w metodach MID i TIG),, zakończone egzaminem czeladniczym kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
 2. kurs eksploatacyjny SEP,
 3. kurs SolidWorsk i AutoCad
 4. kurs modelowania w systemie MTS,
 5. kursy informatyczne ECDL,
 6. programowanie i wydruk 3D w ramach Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji - uzyskujesz świadectwo kwalifikacyjne .

Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.

W trakcie odbywania nauki możesz uczestniczyć w dodatkowych kwalifikacyjnych kursach zawodowych z zakresu zawodów które kształci szkoła. W ten sposób zwiększasz swoje szanse na rynku pracy jako wysoko wykwalifikowany pracownik