Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - Tiw - technik informatyk
Nazwa oddziału

 Tiw - technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Klasa z realizacją innowacji pedagogicznej Szkolenie wojskowe, we współpracy z 12 batalionem dowodzenia Ułanów Podolskich. Program szkolenia oparty jest o wytyczne MON w sprawie Minimum programowego, które gwarantuje naszym absolwentom skrócony czas służby przygotowawczej. 

Współpracujemy także z 14 brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Akademią Sztuki Wojennej. 

Raz w miesiącu na terenie jednostki patronackiej odbywają się szkolenia praktyczne. 

Uczniowie klas wojskowych stanowią trzon kompanii reprezentacyjnej . Uczestniczą w zlotach klas wojskowych, konkursach sprawnościowych i musztry dla klas mundurowych. 

W klasie obowiązuje jednolite umundurowanie noszone w całym okresie nauki 5 dni w tygodniu. 


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik informatyk to pracownik zajmujący się nowymi technologiami – gromadząc, przekazując i przetwarzając informacje. Umie tworzyć oprogramowanie i zna specjalistyczne języki pomagające w zarządzaniu danymi. Dba o bezpieczeństwo informatyczne firmy – administruje systemami operacyjnymi, projektuje, tworzy i zarządza stronami WWW. Znajomość teoretyczna i praktyczna działania sprzętu komputerowego pozwala na modernizację i usuwanie ewentualnych usterek sprzętu.

CERTYFIKATY

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - dyplom technika.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

Ze względu na coraz większą popularność komputerów technicy informatycy znajdują zatrudnienie w coraz większej ilości branż nie zawsze związanych typowo z informatyką. Również forma zatrudnienia uległa zmianie, bardzo często są to jednoosobowe formy zatrudnienia, praca zdalna, kontrakty w B2B. Jeśli interesuje Cię praca na etacie możesz pracować w:

 • ośrodkach obliczeniowych,
 •  firmach zajmujących się dostarczaniem usług internetowych,
 •  punktach serwisowych sprzętu komputerowego,
 •  studiach graficznych i reklamowych,
 •  studiach filmowych i telewizyjnych,
 •  firmach sprzedających sprzęt i oprogramowanie komputerowe,
 •  firmach tworzących i zarządzających bazami danych,
 •  firmach tworzących oprogramowanie,
 •  wszędzie tam gdzie znajdują się komputery,.


Po więcej informacji na temat nauki w szkole  zapraszamy na stronę 

http://www.zcemip.szczecin.pl/index.php/nasze-zawody


DODATKOWE KWALIFIKACJE

W trakcie trwania nauki możesz uczestniczyć w licznych bezpłatnych szkoleniach podwyższających  umiejętności zawodowe: 

 • świadectwa kwalifikacyjnego SEP,
 • programowanie w Phyton,
 • programowanie sterowników Arduino i innych,
 • kursy informatyczne ECDL i inne podnoszące kwalifikacje w zawodzie informatyka,
 • kurs na świadectwo pilotowania bezzałogowych statków powietrznych - uprawnienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
 • programowanie i wydruk 3D - kwalifikacja w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne .

W  trakcie nauki zdobędziesz dodatkowe umiejętności z zakresu bezpieczeństwa sieci. 

Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego moga uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.

Po odbyciu kursu kwalifikacyjnego z zakresu kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji, w trakcie nauki możesz zdobyć drugi zawód - Technik programista.