Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - "C" matematyczno-przyrodniczy
Nazwa oddziału

  "C" matematyczno-przyrodniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

Opis

1. Oddział pod patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: język polski, matematyka, fizyka, geografia
3. Program nauczania matematyki wzbogacony jest o udział w wykładach prowadzonych przez pracowników ZUT i US.
4. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, Olimpiady Statystycznej, Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Międzyszkolne Zawody Matematyczne organizowane przez Wydział Matematyczno-Fizyczny US, międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny, ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny).
5. Uczniowie maja możliwość dodatkowego sprawdzenia swojej wiedzy w ramach Dni Nauk Matematyczno-Przyrodniczych.
6. Od II klasy uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania w ramach koła Matematyka Ma Moc.
7. Program nauczania fizyki realizowany jest również poprzez udział w wykładach US I ZUT oraz wykonywanie doświadczeń w laboratoriach ZUT.
8. Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wycieczce tematycznej do Greiswaldu – udział w wykładzie w Instytucie Maxa Plancka oraz zwiedzanie elektrowni jądrowej.
9. Program nauczania geografii realizowany jest również poprzez udział w wykładach organizowanych przez Wydział Nauk o Ziemi.
10. Chętni uczniowie mogą uczestniczyć w rajdach pieszych realizowanych w ramach SKKT.