Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - "B" biologiczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 "B" biologiczno-chemiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

1. Oddział pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: język polski, matematyka, biologia, chemia
3. Program nauczania biologii wzbogacony o projekty Odyseja Biologii i Promocja zdrowia  oraz udział w wykładach na ZUT, US i PUM.
4. Chętni uczniowie biorą udział w projektach: Mam PUM oraz Licealista w świecie nauki.
5. W ramach Zachodniopomorskiej Szkoły Ćwiczeń uczniowie uczestniczą w wykładach organizowanych przez Wydział Biologii US.
6. Program nauczania chemii realizowany jest również poprzez wykłady tematyczne na ZUT i US oraz ćwiczenia laboratoryjne.
7. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Mózgu, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Języka Angielskiego oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Ogólnopolski Konkurs Alchemik, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Prof. A. Swinarskiego, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny organizowany przez UAM Poznań, Wojewódzki Konkurs Chemiczny, Konkurs Piosenki Angielskiej).
8. Chętni uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Fundację DKMS, mającym na celu pozyskanie dawców komórek macierzystych  szpiku kostnego.
9. Współpraca ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w ramach projektu Ars amandi.
10. W klasie mogą być realizowane wycieczki tematyczne: do  Stralsundu i na Rugię (biologia) oraz do Torunia (Centrum Chemii w Małej Skali) i inne.