Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - "A" humanistyczny
Nazwa oddziału

 "A" humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

1. Oddział pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Filologicznego, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Instytutu Pamięci Narodowej O/Szczecin oraz Technoparku Pomerania.
2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie
3. Program nauczania języka polskiego wzbogacony o edukację medialną.
4. Uczniowie biorą udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.
5. Program nauczania historii realizowany jest również poprzez udział w prelekcjach organizowanych przez szczecińskie muzea oraz inne instytucje.
6. W ramach wiedzy o społeczeństwie uczniowie uczestniczą w wykładach prowadzonych przez prawników.
7. Zainteresowani uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w kole historycznym i kole szachowym.
8. Uczniowie tej klasy realizują się w szkolnym klubie debat oksfordzkich. Biorą udział w turniejach debat oksfordzkich na poziomie miejskim, jak i ogólnopolskim, gdzie odnoszą duże sukcesy.
9. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Medialnej, Olimpiady Historycznej, Olimpiady z Wiedzy o Społeczeństwie i  Świecie Współczesnym oraz różnych konkursów przedmiotowych.
10. Uczniowie systematycznie chodzą do teatru, dbając o swój rozwój kulturalny. Organizowane są również wyjazdy do innych teatrów, np. do Teatru Muzycznego w Gdyni.
11. W klasie mogą być realizowane 2 wycieczki tematyczne: do Warszawy i do Krakowa, gdzie uczniowie zwiedzają muzea oraz instytucje medialne.