Szczecin
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - "f" - matematyczno-fizyczna
Nazwa oddziału

 "f" - matematyczno-fizyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH DLA ÓSMOKLASISTÓW

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie

w roku szkolnym 2020/2021


Klasa 1 f - „matematyczno-fizyczna”


Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • MATEMATYKA

  • FIZYKA

  • TRZECI PRZEDMIOT ROZSZERZONY wybierany przez ucznia w 2 półroczu klasy pierwszej i realizowany od początku klasy drugiej spośród przedmiotów:
    j. niemiecki, biologia, informatyka.Realizacja przedmiotów: matematyka i fizyka w zakresie rozszerzonym zakłada nabycie umiejętności sprawnego wykorzystania nowoczesnych źródeł i technik informacji. Zdobyte umiejętności programowania i obsługi narzędzi informatycznych posłużą do wizualizacji operacji i pojęć matematycznych. Absolwent tej klasy będzie osobą logicznie myślącą, interpretującą aktualne zjawiska ekonomiczne i radzącą sobie w świecie współczesnym.

Rozszerzony program matematyki i fizyki oraz nowoczesne formy nauczania umożliwią kontynuowanie nauki na kierunkach: matematyka, fizyka, informatyka, nauki techniczne na uniwersytetach, politechnikach, akademiach.


Patronat nad klasą sprawuje Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.