Szczecin
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - "d" - społeczno-prawna
Nazwa oddziału

 "d" - społeczno-prawna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

Opis

CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH DLA ÓSMOKLASISTÓW

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie

w roku szkolnym 2020/2021


Klasa 1 d - „społeczno-prawna”


Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • HISTORIA

  • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

  • GEOGRAFIA


Klasa społeczno – prawna ma za zadanie umożliwić dalszą naukę na takich kierunkach studiów jak: prawo, stosunki międzynarodowe, historia, politologia, europeistyka, obrona narodowa, geografia czy socjologia.

Znaczna większość absolwentów naszych klas społeczno – prawnych studiuje na najlepszych polskich i zagranicznych wydziałach prawa, nauk społecznych
i humanistycznych.

Klasy „d” to klasy bardzo aktywne. Biorą udział w warsztatach historyczno – geograficznych w Berlinie, warsztatach historycznych w Warszawie, mają okazję sprawdzić się w roli przyszłego prawnika biorąc udział w symulacji procesu karnego lub cywilnego. Klasy te aktywnie uczestniczą również w życiu szkoły: współorganizują największe przedsięwzięcia szkolne jakimi są: modelowe obrady ONZ – StetiMUN i Wielki Przegląd Małych Form Teatralnych.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym będą doskonałym podłożem dla zrozumienia współczesnego świata, stosunków międzynarodowych, funkcjonowania państwa i prawa, organizacji międzynarodowych, powstawania konfliktów międzynarodowych, bezpieczeństwa światowego i procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach.


Patronat nad klasą sprawuje Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.