Szczecin
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - "b" - językowo-matematyczna
Nazwa oddziału

 "b" - językowo-matematyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Język niemiecki

 Matematyka

Opis

CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH DLA ÓSMOKLASISTÓW

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie

w roku szkolnym 2020/2021


Klasa 1 b - „językowo-matematyczna”


Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • MATEMATYKA

 • JĘZYK ANGIELSKI

 • JĘZYK NIEMIECKI


Założenia klasy językowo-matematycznej zawierają:

 • nauczanie dwóch współczesnych języków europejskich (język angielski oraz język niemiecki – oba w zakresie rozszerzonym),

W KLASIE NIE JEST PROWADZONA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO OD PODSTAW !

 • nauczanie matematyki w zakresie rozszerzonym,

 • zintegrowanie treści wiodących przedmiotów językowych z pozostałymi przedmiotami, przede wszystkim z matematyką i językiem polskim,

 • poznanie elementów terminologii specjalistycznej języka angielskiego z wybranych dziedzin nauki: prawo, medycyna, ekonomia, polityka,

 • przygotowanie uczniów do pomyślnie zdanego egzaminu maturalnego z matematyki, wymaganego na wielu uczelniach zagranicznych oraz krajowych.


Ze względu na bardzo solidne umiejętności językowe wraz z uzyskaną w toku kształcenia wiedzą matematyczną, zgłoszenia do klasy językowo-matematycznej powinni rozważać uczniowie zamierzający podjąć studia:

 • na uczelniach zagranicznych

 • na wydziałach prawa i administracji,

 • na kierunkach ekonomicznych i biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki integracji europejskiej, etc.Patronat nad klasą sprawuje Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.