Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - N Dz piłka nożna dziewcząt
Nazwa oddziału

 N Dz piłka nożna dziewcząt

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

 Język niemiecki

Dodatkowe wymagania

 Test sprawności fizycznej dla piłki nożnej dziewcząt i chłopców

Opis

Oddział mistrzostwa sportowego pod patronatem MKS OLIMPIA POGOŃ SZCZECIN SA – stwarza zarówno dziewczętom, jak i chłopcom możliwości uprawiania piłki nożnej. Szkolenie sportowe obejmuje w liceum szkolenie specjalne ukierunkowane. Oprócz stałych zajęć treningowych, odbywających się na boiskach szkolnych oraz klubowych obiektach, organizowane są letnie i zimowe obozy szkoleniowe. Duża ilość godzin treningów tygodniowo pozwala zawodnikom na zdobycie nowych umiejętności sportowych, zwiększenie wytrzymałości, siły, szybkości i zwinności. Młodzi piłkarze uczą się współpracy, odpowiedzialności i działania w zespole.  Plan zajęć szkolnych dostosowany jest do godzin treningów. Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy i nauczyciele. Szkoła posiada internat, do którego obowiązuje osobna rekrutacja elektroniczna.

Uczennice uprawiające piłkę nożną dziewcząt będą tworzyć w roku szkolnym 2020/2021 wraz uczniami trenującymi piłkę nożną chłopców jeden oddział 1 N.