Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - PP pływanie/sporty wodne
Nazwa oddziału

 PP pływanie/sporty wodne

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

 Język niemiecki

Dodatkowe wymagania

 Testy sprawności fizycznej dla pływania/sportów wodnych

Opis

Do oddziału mistrzostwa sportowego mogą zostać przyjęci uczniowie uprawiający pływanie, boks i sporty wodne. Do dyspozycji grup treningowych są: basen Szczecińskiego Domu Sportu i od roku 2010 nowoczesny, kryty basen 50-metrowy; siłownie - ogólna i specjalistyczna - oraz sale sportowe Szczecińskiego Domu Sportu, boiska szkolne i miejskie oraz inne obiekty sportowe. Zawodnicy mają możliwość korzystania z odnowy biologicznej, są również pod opieką fizjoterapeuty. Uczniowie uczestniczą w obozach i zgrupowaniach sportowych, zawodach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Treningi odbywają się bezpośrednio przed zajęciami lekcyjnymi lub po ich zakończeniu, a plan lekcji daje uczniom-sportowcom możliwość uczestniczenia w planowanych zajęciach sportowych. Prowadzą je doświadczeni trenerzy i nauczyciele. Najlepsi uczniowie pływacy i pięściarze objęci są dofinansowaniem w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego wg kryteriów ustalonych przez Związki Sportowe. Szkoła posiada internat, do którego obowiązuje osobna rekrutacja elektroniczna.

Uczniowie uprawiający pływanie i sporty wodne będą tworzyć wraz uczniami trenującymi boks jeden oddział 1 P