Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi - d - społeczna
Nazwa oddziału

 d - społeczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

  • udział  w ogólnopolskim projekcie Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu organizowanym przez Klub Jagielloński
  • współpraca  z Instytutem Pamięci Narodowej
  • udział w debatach oksfordzkich organizowanych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy
  • praca  w wolontariacie