Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 - mB mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 mB mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Opis

Zawód: mechanik pojazdów samochodowych

Czas kształcenia: 3 lata