Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - "C" językowo - humanistyczna
Nazwa oddziału

 "C" językowo - humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

• realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach humanistycznych,
• główne przedmioty rozszerzone: język polski, WOS, język angielski,

•  przedmioty uzupełniające obowiązkowe: przyroda, łacina, historia i społeczeństwo,
• wycieczki programowe związane z profilem kształcenia,

• wolontariat uczniowski,

• gazeta szkolna „LUSTRO”,
• Współpraca z Wyższą Szkołą Humanistyczną, Uniwersytetem Szczecińskim i Akademią Sztuki.