Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - "A" matematyczno - fizyczna
Nazwa oddziału

 "A" matematyczno - fizyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Opis

• realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach technicznych,

• główne przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski,

• przedmiot uzupełniający obowiązkowy: historia i społeczeństwo,
• zajęcia z matematyki komputerowej,
• współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.