Szczecin
Technikum
Technikum Samochodowe - 1 abcd Technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1 abcd Technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Oddział zostanie podzielony na 4 osobne klasy.

Od klasy drugiej technikum proponujemy kształcenie na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów ogólnokształcących: język angielski, matematyka, fizyka, geografia:

klasa A - matematyka 

klasa B - geografia

klasa C - język angielski

klasa D - język niemiecki