Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - TRW- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 TRW- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Język obcy nowożytny

Opis

Branżowa Szkoła Io Nr 1 kształci na potrzeby budownictwa robotnika wykwalifikowanego w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. To zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych. Absolwenci są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.


KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Numer kwalifikacji (kolejność)
w zawodzie

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

BUD.11.

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych