Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - H- monter sieci i instalacji sanitarnych
Nazwa oddziału

 H- monter sieci i instalacji sanitarnych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Język obcy nowożytny

Opis

Branżowa Szkoła Io Nr 1 kształci na potrzeby budownictwa robotnika wykwalifikowanego w zawodzie monter sieci, instalacji sanitarnych, który potrafi dokonać montażu instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz wykonać prace związane z montażem, konserwacją i remontem sieci komunalnych.


KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Numer kwalifikacji (kolejność)
w zawodzie

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

BUD.09.

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem  i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych