Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - IS- technik inżynierii sanitarnej
Nazwa oddziału

 IS- technik inżynierii sanitarnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technik inżynierii sanitarnej to zawód, który umożliwia poznanie wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w instalacjach sanitarnych w kraju
i za granicą.
Absolwenci zdobędą umiejętności praktyczne i teoretyczne odnośnie montażu  i eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz sieci komunalnych.

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 

Numer kwalifikacji (kolejność)
w zawodzie

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

BUD.09.

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem  i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych

K2

BUD.20.

Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych