Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - R- technik renowacji elementów architektury
Nazwa oddziału

 R- technik renowacji elementów architektury

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Plastyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Historia sztuki

Opis

Technik renowacji elementów architektury to nowy zawód, wynikający z potrzeb rynku pracy. Związany jest z wykonywaniem detali architektonicznych, prac konserwacyjno - remontowych i replik w zabytkowych obiektach budowlanych. Absolwent  posiadać będzie szeroką wiedzę o stylach architektonicznych, starych technologiach zdobnictwa oraz zasadach technik konserwatorskich.


KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Numer kwalifikacji (kolejność)
w zawodzie

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

BUD.23

Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

K2

BUD.24.

Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury