Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - G- technik geodeta
Nazwa oddziału

 G- technik geodeta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technik geodeta to zawód, który jest najbardziej nowoczesnym i praktycznym zawodem pozostającym na styku administracji i nauki. Absolwenci uczestniczą w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.


KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Numer kwalifikacji (kolejność)
w zawodzie

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

BUD.18.

Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów

K2

BUD.19.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami