Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - AK- technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 AK- technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Technik architektury krajobrazu to zawód który, umożliwi absolwentowi opracowywanie ekspertyz dendrologicznych, projektowanie i zagospodarowywanie terenów zielonych lub produkcję roślin. Pomożemy też rozwinąć zdolności plastyczne i wyobraźnię.


KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Numer kwalifikacji (kolejność)
w zawodzie

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

OGR.03

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazów

K2

OGR.04

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu