Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - B- technik budownictwa
Nazwa oddziału

 B- technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Technik budownictwa to zawód wychodzący naprzeciw oczekiwaniom młodzieży. Tylko budownictwo może być siłą napędową Polskiej gospodarki, wykwalifikowany polski budowlaniec jest poszukiwany w wielu krajach. Wszystko to wymaga stosowania nowych materiałów budowlanych, nowych konstrukcji i technologii oraz poznawania nowości z zakresu postępu technicznego krajowego i zagranicznego.


KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Numer kwalifikacji (kolejność)
w zawodzie

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

BUD.12.

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

K1

BUD.14.

Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych