Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 - BSm - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Nazwa oddziału

 BSm - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych to zawód polecany osobom zainteresowanym obsługą i serwisowaniem różnorodnych urządzeń wykorzystywanych - nie tylko! - w rolnictwie i ogrodnictwie, przetwórstwie roślinnym i zwierzęcym, w zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni oraz w prowadzeniu niektórych prac ziemnych (urządzenia melioracyjne).


Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ma możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia.

 

EGZAMIN ODBYWA SIĘ W OŚRODKU EGZAMINACYJNYM NA TERENIE SZKOŁY!

ABSOLWENT MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU CZELADNICZEGO, ZDOBYWAJĄC UPRAWNIENIA RZEMIEŚLNICZE UZNAWANE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

W szkole mogą uczyć się:

  • osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale ogólnodostępnym,
  • osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności,
które pragną zdobyć zawód umożliwiający im w przyszłości samodzielne funkcjonowanie.