Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 - BSo - ogrodnik
Nazwa oddziału

 BSo - ogrodnik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

Zawód ogrodnika jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i zakładać ogrody przydomowe, uprawiać warzywa, a także hodować kwiaty oraz zakładać sady, jak również prowadzić własne gospodarstwo ogrodnicze lub podjąć pracę zawodową w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

 

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ma możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia.

 

EGZAMIN ODBYWA SIĘ W OŚRODKU EGZAMINACYJNYM NA TERENIE SZKOŁY!

ABSOLWENT MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU CZELADNICZEGO, ZDOBYWAJĄC UPRAWNIENIA RZEMIEŚLNICZE UZNAWANE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

W oddziale mogą uczyć się:

  • osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale ogólnodostępnym,
  • osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności,
które pragną zdobyć zawód umożliwiający im w przyszłości samodzielne funkcjonowanie