Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - humanistyczno-prawny
Nazwa oddziału

 humanistyczno-prawny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

rozszerzony program nauczania języka polskiego (obowiązkowo),

* rozszerzony program nauczania historii,

*rozszerzony program nauczania WOS,

indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,

dla osób zainteresowanych praktyczne zajęcia w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Szczecinie,

współpraca z wydziałem Prawa i Administracji US oraz Kancelarią Radców Prawnych.