Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - biologiczno-medyczny
Nazwa oddziału

 biologiczno-medyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

rozszerzony program nauczania biologii i chemii - podział na grupy części zajęć,

* indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,

* dodatkowe zajęcia prowadzone w laboratoriach uczelni wyższych

* współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.