Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - matematyczno-informatyczny
Nazwa oddziału

 matematyczno-informatyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

* rozszerzony program nauczania matematyki,

* rozszerzony program nauczania fizyki,

* rozszerzony program z informatyki,

* indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,

* współpraca z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym US.