Szczecin
Technikum
Prywatne Technikum w Szczecinie - szkoła niepubliczna - Informatyk z e-sportem
Nazwa oddziału

 Informatyk z e-sportem

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Plastyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

Opis

Klasa dla osób mających zacięcie do samorealizacji, do rozwoju w kierunku programowania, tworzenia gier, e- sportu lub testowania gier. Niezbędna do tego jest samodyscyplina, chęć nauki i współpracy z nauczycielem, znajomość języka angielskiego, matematyki, znajomość gier i dobra koordynacja. Zawód z przyszłością - posiadamy pracownię do e- sportu, w podstawie programowej znajduje się przedmiot : e-sport, programowanie gier i inne. Zawód przyszłości i teraźniejszości. Uczeń ucząc się w szkole realizuje podstawę programową i rozszerza naukę o -sport, nauka e-sportu trwa 4-4,5 roku ( w 5-letim technikum) i kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu e- sportowiec, wydawanego przez firmę zewnętrzną.

Uczeń odbywa praktyki w dużej firmie informatycznej, poza szkołą.

Zdaje egzamin OKE ( potwierdzające kwalifikacje zawodowe) i maturę.