Szczecin
Technikum
Technikum Ogrodnicze - tw - technik weterynarii
Nazwa oddziału

 tw - technik weterynarii

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Matematyka

Opis

Zawód technika weterynarii polecany jest osobom, które:

  • kochają zwierzęta,
  • chcą się nimi opiekować i wykonywać czynności, niewymagające specjalistycznej wiedzy medycznej lekarza weterynarii,
  • są zainteresowane prowadzeniem chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących