Szczecin
Technikum
Technikum Ogrodnicze - to - technik ogrodnik
Nazwa oddziału

 to - technik ogrodnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

  • dostosowanie warunków nauki dla uczniów ze specyficznymi potrzebami.

Zawód technika ogrodnika szczególnie jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby:

  • projektować i zakładać ogrody przydomowe,
  • produkować warzywa i rośliny ozdobne,
  • prowadzić plantacje i sady owocowe,
  • prowadzić własne gospodarstwo ogrodnicze o charakterze produkcyjnym lub usługowym.