Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - D - Dwujęzyczny - język niemiecki
Nazwa oddziału

 D - Dwujęzyczny - język niemiecki

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język niemiecki

 Geografia

 Matematyka

 Biologia

Dodatkowe wymagania

 sprawdzian z języka niemieckiego

Opis

PATRONAT UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
ROZSZERZENIA:

1. J. NIEMIECKI
2. GEOGRAFIA
3. MATEMATYKA lub BIOLOGIA*


*Jeżeli ze względu na warunki organizacyjne szkoły, nie zostanie utworzona grupa danego przedmiotu, ostateczną decyzję o przydziale ucznia do danej grupy podejmuje Dyrektor szkoły.