Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - C - Prawno - Kulturowy
Nazwa oddziału

 C - Prawno - Kulturowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

Opis

PATRONAT UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
 
ROZSZERZENIA:

1. JĘZYK POLSKI
2. HISTORIA lub WOS

3. JĘZYK OBCY ( do wyboru angielski, niemiecki  lub francuski)


*Jeżeli ze względu na warunki organizacyjne szkoły, nie zostanie utworzona grupa danego przedmiotu, ostateczną decyzję o przydziale ucznia do danej grupy podejmuje Dyrektor szkoły.