Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - B - Lingwistyczny
Nazwa oddziału

 B - Lingwistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Język obcy nowożytny

 Geografia

 Język polski

Opis

PATRONAT UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

ROZSZERZENIA: 

1. JĘZYK ANGIELSKI (wymagana jest przynajmniej podstawowa (A2) znajomość języka),
2. GEOGRAFIA lub JĘZYK POLSKI

3. J. NIEMIECKI lub J. FRANCUSKI (do wyboru)


*Jeżeli ze względu na warunki organizacyjne szkoły, nie zostanie utworzona grupa danego przedmiotu, ostateczną decyzję o przydziale ucznia do danej grupy podejmuje Dyrektor szkoły.