Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - A - Politechniczny
Nazwa oddziału

 A - Politechniczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

 Informatyka

 Fizyka

Opis

PATRONAT AKADEMII MORSKIEJ
ROZSZERZENIA: 

1. MATEMATYKA
2. INFORMATYKA lub FIZYKA*
3. JĘZYK OBCY
( do wyboru angielski, niemiecki lub francuski)


*Jeżeli ze względu na warunki organizacyjne szkoły, nie zostanie utworzona grupa danego przedmiotu, ostateczną decyzję o przydziale ucznia do danej grupy podejmuje Dyrektor szkoły.